Öronakupunktur

Vad är öronakupunktur?

Öronakupunktur är en variant till vanlig akupunktur. Tanken bakom öronakupunktur är att man i akupunkturen fokuserar på ett antal punkter i ytterörat som i sin tur skall ger effekt på till exempel stress, ångest och oro samt olika beroendetillstånd.

Öronakupunktur kan vara ett komplement till vanlig akupunktur och upplevs av de allra flesta som mycket rogivande och avslappnande.

När används öronakupunktur?

Öronakupunktur används alltså vid till exempel stress, ångest och oro men även vid olika beroendetillstånd.

En variant av öronakupunktur är NADA (National Acupuncture Detoxification Association) som används för drogavvänjning.  Metoden används vid alla former av beroenden till exempel för rökavvänjning eller av dem som vill minska sitt drickande.

Hur går en behandling med öronakupunktur till?

I NADA-modellen används upp till fem nålar som sätts på speciella punkter i örat. Behandlingen tar 30-45 minuter. Eftersom sticket görs snabbt i ytterörat så upplevs ingen större smärta.

Vill du veta mer om öronakupunktur?

Vill du prova öronakupunktur? Slå mig en signal (0706 95 27 32) eller kontakta mig på (anneli@annelisakupunktur.se) så berättar jag mer om vilka möjligheter som kan finnas vad gäller öronakupunktur vid just dina besvär.