Koppning

Koppning – används ofta tillsammans med akupunktur och är tex populärt inom idrotten. Ökar cirkulationen och används för snabbare återhämtning i onda och trötta muskler och vid smärta i rygg och axlar – kan lämna märken i huden som försvinner på några dagar.